logo

Chingu Mobile is the most developed mobile
service company for foreigners in Korea

Free

logo

shipping

Short/long-term Mobile Plan
뒤로가기
country

EN

Instruction

Gói cước cơ bản A và C bao gồm:

- Data không giới hạn (300MB + 3Mbps)

- Không giới hạn gọi nội địa Hàn Quốc (không bao gồm các cuộc gọi đến đầu số dịch vụ cần trả phí)

- Không giới hạn tin nhắn nội địa Hàn Quốc *(1 tháng = 30 ngày)

 

Gói cước nâng cao A và C bao gồm:

- Data không giới hạn: 10GB/tháng + 2GB/ngày + 3Mbps không giới hạn - Không giới hạn gọi nội địa Hàn Quốc (không bao gồm các cuộc gọi đến đầu số dịch vụ cần trả phí)

- Không giới hạn tin nhắn nội địa Hàn Quốc *(1 tháng = 30 ngày)

 

Gói cước Medium B và eSIM bao gồm:

- Data không giới hạn tốc độ 5Mbps - 38 phút gọi nội địa và SMSs ( 1 phút goi = 2 tin nhắn) *(1 tháng = 30 ngày)

 

LƯU Ý: - Gói cơ bản C không thể chia sẻ dữ liệu mạng sang thiết bị khác và chỉ sử dụng được trên điện thoại IPhone

- Chỉ có điện thoại có EID mới có thể dùng được eSIM

- eSIM có thể kích hoạt ngay sau khi hoàn tất đặt hàng nếu khách hàng đang ở Hàn Quốc

- Gói cước A và C đươc kích hoạt sau khi nhận sim, gói cước B uSIM và eSIM được kích hoạt sau khi máy nhận sim

vi.png.jpg

 

#SIMCARDKOREA #SOUTHKOREASIMCARD #KOREAPREPAIDSIMCARD #SIMCARDINKOREAFORFOREIGNERS #SIMCARDINKOREA #KOREASIM #KOREASIMCARD #KOREASIMCARDFORTOURIST #CHINGUMOBILE #KOREAESIM #KOREAINTERNET #KOREAWIFI #KOREACELLULAR #KOREADATASIM #SIMCARDINKOREA