logo

Chingu Mobile is the most developed mobile
service company for foreigners in Korea

Free

logo

shipping

Short/long-term Mobile Plan
뒤로가기
country

EN

Instruction
Tiếng Việt
Liên kết Chứng minh thư với số điện thoại
2024.06.11 12:40

Chứng minh thư Hàn dành cho người nước ngoài ( ARC ) là gì ?

ARC là thẻ căn cước dành cho người nước ngoài có thị thực lưu trú tại Hàn Quốc trên 90 ngày. Làm cách nào để liên kết Chứng minh thư với số điện thoại? Chỉ số điện thoại với gói cước từ 3 tháng trở lên mới có thể liên kết Chứng minh thư. Chỉ số đã liên kết với chứng minh thư mới có thể xác minh chính chủ.

Vui lòng liên hệ với Chingu Mobile CSKH để thực hiện liên kết chính chủ sau khi nhận được chứng minh thư Hàn. Quy trình cho liên kết chính chủ cho mỗi gói cước là khác nhau, vì vậy vui lòng liên hệ với CSKH để biết thêm thông tin. 

photo_2024-06-11_12-39-54.jpg

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng gói cước Medium B và eSIM, KT là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại.

List