logo

Chingu Mobile is the most developed mobile
service company for foreigners in Korea

Free

logo

shipping

Short/long-term Mobile Plan
뒤로가기
country

EN

FAQ
icon

It is a frequently asked question

Please contact us via the chatting room if you have further inquires.

13 in total
Tại sao nhận được tin nhắn thông báo dùng hết data?
Gói cước điện thoại không giới hạn có thể gọi cho tất cả các số điện thoại không?
Các gói cước trả trước có thể gia hạn được không hay bắt buộc phải chuyển sang gói cước trả sau?
Dữ liệu di động ở Hàn Quốc có bị giới hạn tốc độ không?
SIM có sử dụng được cho tất cả điện thoại hay không?
Xác minh chính chủ là gì?
Số điện thoại có thể xác minh chính chủ được không?
Tại sao lại nhận được tin nhắn rác và cuộc gọi rác?
KT, SKT và LG có gì khác biệt?
Có thể đăng ký SIM bằng hộ chiếu không?
Dưới 19 tuổi có thể mua SIM được không?
Cách kích hoạt thẻ SIM?
Tại sao SIM không hoạt động?